ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Υποβολή Δικαιολογητικών στο Π.Γ.Ν.Ι μέχρι 30-11-2017)

13 Νοεμβρίου 2017 Σταύρος Χαραλαμπίδης 0

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το ακαδημαϊκό έτος της 1ης παραγράφου. Για  να δείτε το έγγραφο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο AΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1 2 3 18