Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ηπείρου

6 Δεκεμβρίου 2016 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε             Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας […]

1 2 3 41