Ανακοίνωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα.

24 Ιουλίου 2017 Δημήτρης Σκούρτης 0

Ανακοινώνεται μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων, ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και […]

Υποβολή δήλωση προτίμησης για υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ με ενιαία σειρά

24 Ιουλίου 2017 Δημήτρης Σκούρτης 0

Καλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές Σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  να καταθέσουν την δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη με έναν από τους παρακάτω τόπους στην αποκλειστική ημερομηνία και μόνο […]

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σχολικό έτος 2017-18 και υποβολή ενστάσεων, επανεξέτασης, ανάκλησης

24 Ιουλίου 2017 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και […]

Ανακοινοποίηση στο ορθό – Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων κατά φθίνουσα σειρά μορίων

19 Ιουλίου 2017 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, […]

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. – Νέο

23 Ιουνίου 2017 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων διευθυντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων σε συνέντευξη ενώπιον του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ επιλογής Δ/ντών. Οι υποψήφιοι οι […]

Τελικός Αξιολογικός πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών – Ανακοινοποίηση στο ορθό

16 Ιουνίου 2017 Δημήτρης Σκούρτης 0

Ανακοινώνεται ο τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων. 2017-06-16-ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο ΟΡΘΟ

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

13 Ιουνίου 2017 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων. Επισημαίνεται […]

1 2 3 10