Χωρίς εικόνα

Παράταση οριστικοποίησης μηχανογραφικού για εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

29 Ιουνίου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Η προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για όλους τους υποψηφίους, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2011. Η ώρα λήξης της […]

Χωρίς εικόνα

Ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

15 Ιουνίου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. έχει ανακοινώσει με εγκυκλίους και δελτία τύπου, πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκρονικής υποβολής μηχανογραφικού δελτίου. Σημαντικά έγγραφα: – Εγκύκλιος για […]

Χωρίς εικόνα

Παράταση προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (5%)

25 Νοεμβρίου 2010 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων μέχρι και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010. Δείτε: – το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για περισσότερες πληροφορίες και […]

Χωρίς εικόνα

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις

18 Νοεμβρίου 2010 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, […]