Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 49/07-10-2022

7 Οκτωβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 49- 07-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 49 […]

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες

5 Οκτωβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

ΡΧΤ546ΜΤΛΗ-Ο7Μ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ. 6ΕΡΔ46ΜΤΛΗ-Ω21 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ 6Λ8246ΜΤΛΗ-ΘΒΖ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ_ΕΕΠ ΩΥΞΤ46ΜΤΛΗ-ΠΙΚ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ _ΕΞΑΤ 6ΩΝΛ46ΜΤΛΗ-8Χ5 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ. 9Θ6546ΜΤΛΗ-3Ρ8 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ _ΕΞΑΤ

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 46/22-09-2022

23 Σεπτεμβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ