Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

14 Ιανουαρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) υπουργικής απόφασης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3563/Ε1/12-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ) πρόσκληση, καλούνται: οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί […]

Οδηγίες για την πρόσληψη αναπληρωτών (ΠΔΕ Covid) στην υπηρεσία μας

13 Ιανουαρίου 2022 Μαργαρίτης Παππάς 0

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ΠΔΕ COVID) τρίμηνης σύμβασεις οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην υπηρεσία μας να συμπληρώσουν το δελτίο απογραφής και να μας το αποστείλουν […]

Πίνακες Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

13 Ιανουαρίου 2022 Μαργαρίτης Παππάς 0

Ανακοινώνουμε τους αρχικούς πίνακες μορίων για τους οποίους μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από 14/1/2022 έως και 19/1/2022  στο mail της Διεύθυνσης mail@dide.ioa.sch.gr Αρχικός Βελτίωση Οριστικής

Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς

7 Ιανουαρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2022-01-07-Πρόσκληση εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων Δήλωση προτιμήσεων (pdf) Δήλωση προτιμήσεων (doc) Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης […]