Χωρίς εικόνα

Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

21 Οκτωβρίου 2010 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/817/12-10-2010 έγγραΦο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης παρέχει διευκρινίσεις για την χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του […]

Χωρίς εικόνα

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΕ 2010

13 Οκτωβρίου 2010 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) ανακηρύσσονται οι αναφερόμενοι στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης […]