Χωρίς εικόνα

Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, προσωρινής τοποθέτησης και διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

28 Ιουλίου 2010 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που: βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και δεν υπέβαλαν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης ή επιθυμούν να συμπληρώσουν – τροποποιήσουν την αίτηση προσωρινής […]