Ενημέρωση για αποσπάσεις σε πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το έτος 2016-17

6 Ιουνίου 2016 Δημήτρης Σκούρτης 0

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 87938/Δ6/31-5-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνονται «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα διεξαχθούν από 15 Ιουνίου  μέχρι και 29 Ιουνίου […]

Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπ/κων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και Φορείς

23 Απριλίου 2016 Δημήτρης Σκούρτης 0

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και […]