Νομοθεσία -ΦΕΚ – Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2368_Γ2_09_1_2007_ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 100553_Γ2_04_9_2012_Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132328_Γ2_07_12_2006_Χρήση κινητών τηλεφώνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 143074_ΓΔ4_17_11_2022_ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.25_103373_Δ1_22_6_2018_Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες

ΦΕΚ 25 TΕΥΧΟΣ Α 17_02_2021_ΝΟΜΟΣ υπ αρ 4777_Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 70 TΕΥΧΟΣ Α 7_05_2019_ΝΟΜΟΣ υπ αρ 4610_Συνέργειες Πανεπιστημίων_ ΤΕΙ πρόσβαση στην τριτοβαθμια εκπαιδευση _πειραματικα σχοελια

ΦΕΚ 102 TΕΥΧΟΣ Α 12_06_2018_ΝΟΜΟΣ υπ αρ 4547_Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της ΠΕ&ΔΕ και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 111 TΕΥΧΟΣ Α 12_06_2020_ ΝΟΜΟΣ υπ αρ 4692_Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 121 TΕΥΧΟΣ Β 19_01_2022_ Αριθμ 1588_Δ2_Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΚ 136 TΕΥΧΟΣ Α 3_08_2021_ΝΟΜΟΣ υπ αρ 4823_Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 211 TΕΥΧΟΣ Α 11_11_2016_ΠΡΟΕΔΡ ΔΙΑΤΑΓ υπ αρ 126_Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

ΦΕΚ 251 TΕΥΧΟΣ Α 23_12_2021_ΝΟΜΟΣ υπ αρ 4876_Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΦΕΚ 254 TΕΥΧΟΣ Α 21_12_2020_ ΝΟΜΟΣ υπ αριθμ 4763_Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπ_σης _ενσωμάτωση οδηγίας ΕΕ 2018_958

ΦΕΚ 456 TΕΥΧΟΣ Β 13_02_2020_ Αριθμ 20883_ΓΔ4_Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών_τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ΔΕ εντός και εκτός της χώρας

ΦΕΚ 491 TΕΥΧΟΣ Β 9_02_2021_ Αριθμ 13423_ΓΔ4_Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων ΠΕ&ΔΕ

ΦΕΚ 619 TΕΥΧΟΣ Β 25_09_1986_ Αριθμ 23613_Γ2_4094_Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων

ΦΕΚ 878 TΕΥΧΟΣ Β 5_03_2021_ Αριθμ 20923_Δ2_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ 886 TΕΥΧΟΣ Β 5_03_2021_ Αριθμ 21320_Δ2_Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων

ΦΕΚ 1171 TΕΥΧΟΣ Β 4_04_2017_ Αριθμ 53476_ΓΔ4__Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων

ΦΕΚ 2005 TΕΥΧΟΣ Β 31_05_2019_ Αριθμ 79942_ΓΔ4_ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2053 TΕΥΧΟΣ Β 19_05_2021_ Αριθμ 51216_Δ2_Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

ΦΕΚ 2450 TΕΥΧΟΣ Β 19_06_2020_ Αριθμ 74472_Δ2_Διδασκαλία του διδακτικού_μαθησιακού πεδίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΦΕΚ 2451 TΕΥΧΟΣ Β 1_10_2013_ Αριθμ 129818_Γ2_ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΓΕΛ

ΦΕΚ 2462 TΕΥΧΟΣ Β 21_06_2019_ Αριθμ 96754_Δ2_Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο

ΦΕΚ 2732 TΕΥΧΟΣ Β 31_08_2016_ Αριθμ 135800_Δ2_Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο

ΦΕΚ 2737 TΕΥΧΟΣ Β 4_07_2020_ Αριθμ 85980_Δ2_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 3215 TΕΥΧΟΣ Β 3_08_2020_ Αριθμ 97911_Δ2_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

ΦΕΚ 3523 TΕΥΧΟΣ Β 25_08_2020_ Αριθμ 105226_Δ2_Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

ΦΕΚ 3523 TΕΥΧΟΣ Β 25_08_2020_ Αριθμ 106689_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 3523 TΕΥΧΟΣ Β 25_08_2020_ Αριθμ 106696_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 3540 TΕΥΧΟΣ Β 3_08_2021_Αριθμ 94201_Δ2_Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α Β και Γ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ

ΦΕΚ 3782 TΕΥΧΟΣ Β 13_08_2021_ Αριθμ 94222_Δ2_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 1η

ΦΕΚ 3791 TΕΥΧΟΣ Β 13_08_2021_ Αριθμ 94196_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 3791 TΕΥΧΟΣ Β 13_08_2021_ Αριθμ 94207_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΦΕΚ 3791 TΕΥΧΟΣ Β 13_08_2021_ Αριθμ 94214_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΦΕΚ 4037 TΕΥΧΟΣ Β 23_06_2023_ Αριθμ 68027_ΓΔ4_ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

ΦΕΚ 4077 TΕΥΧΟΣ Β 17_09_2018_ Αριθμ 148262_Δ2_Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων

ΦΕΚ 4134 TΕΥΧΟΣ Β 9_09_2021_ Αριθμ 102474_Δ2_Ομάδες & κλάδοι μαθ_ τρόπος & χρόνος εξέτασης & βαθμολόγησης ορισμός & υποχρεώσεις επιτηρητών υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης_ διατύπωσης των θεμάτων βαθ/ση γραπτών

ΦΕΚ 4183 TΕΥΧΟΣ Β 28_09_2020_ Αριθμ 129431_ΓΔ4_ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΦΕΚ 4189 TΕΥΧΟΣ Β 10_09_2022_ Αριθμ 108906_ΓΔ4_ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 4202 TΕΥΧΟΣ Β 25_09_2018_ Αριθμ 144236_Δ2_Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών σχολείων

ΦΕΚ 4433 TΕΥΧΟΣ Β 25_09_2021_ Αριθμ 117399_Δ2_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

ΦΕΚ 4509 TΕΥΧΟΣ Β 25_08_2022_ Αριθμ 102913_ΓΔ4_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΦΕΚ 4509 TΕΥΧΟΣ Β 25_08_2022_ Αριθμ 102919_ΓΔ4_Ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα

ΦΕΚ 4509 TΕΥΧΟΣ Β 25_08_2022_ Αριθμ 102939_ΓΔ4_Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων _ Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

ΦΕΚ 4644 TΕΥΧΟΣ Β 2_09_2022_ Αριθμ 106646_ΓΔ4_ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

ΦΕΚ 4678 TΕΥΧΟΣ Β 5_09_2022_ Αριθμ 104182_Δ2_Ομάδες & κλάδοι μαθ_ τρόπος & χρόνος εξέτασης & βαθμολόγησης ορισμός & υποχρεώσεις επιτηρητών υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης_διατύπωσης των θεμάτων_βαθμ/sη γραπτών_ Τροποποιηση

ΦΕΚ 4768 TΕΥΧΟΣ Β 27_07_2023_ Αριθμ 82785_Δ2_Καθορισμός εξεταστέας ύλης ΓΕΛ Πανελλαδικές 2023_2024

ΦΕΚ 4768 TΕΥΧΟΣ Β 27_07_2023_ Αριθμ 82843_Δ2_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η

ΦΕΚ 5162 TΕΥΧΟΣ Β 22_08_2023_ Αριθμ 91771_Δ2_Καθορισμός εξεταστέας ύλης Α Β Γ τάξης ΓΕΛ απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων 2023_2024

ΦΕΚ 5242 TΕΥΧΟΣ Β 29_08_2023_ Αριθμ 93483_Δ2_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΚ 5643 TΕΥΧΟΣ Β 3_12_2021_ Αριθμ 154117_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΚ 5643 TΕΥΧΟΣ Β 3_12_2021_ Αριθμ 154132_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΚ 5954 TΕΥΧΟΣ Β 22_11_2022_ Αριθμ 141456_ΓΔ4_Ανάπτυξη & λειτουργία της ηλεκτρονική εφαρμογής ΙΕΠ_ ΣΥΛΛ ΠΡ_ΣΜΟΥ ΕΣΩΤ ΚΑΙ ΕΞΩΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 5984 TΕΥΧΟΣ Β 20_12_2021_Αριθμ 163710_Δ2_Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α Β και Γ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ _ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΚ 6036 TΕΥΧΟΣ Β 20_12_2021_ Αριθμ 163704_Δ2_ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Β Γ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ_ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ