Επικοινωνία


Προβολή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ιωαννίνων σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας, 45444 Ιωάννινα

Email Διεύθυνσης:  mail@dide.ioa.sch.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Πληροφορίες: 2651054422 (Προϊσταμένη Διοικητικού)


Διευθυντής Δ.Ε. Ιωαννίνων:  26510-54425
Προϊσταμένη Προσωπικού:  26510-54421
Προϊσταμένη Διοικητικού: 2651054422
Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών θεμάτων:  26510-29081
Προϊσταμένη Οικονομικού: 2651001092
Προϊστάμενος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: 2651054412
Πρωτόκολλο  26510-01095  ή 2651054410
Γραμματέας ΠΥΣΔΕ:  26510-35741     Email ΠΥΣΔΕ: pysde@dide.ioa.sch.gr
Μητρώο Μονίμων:  26510-54426
Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι:  26510-54416
Γενικές Πληροφορίες:  26510-54422

Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας με όλα τα τμήματα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ