Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

2021-06-08_Ανακοίνωση τοποθετήσεων και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων 2021_06_09_Κενά για Συμπληρωματικές 2021_06_09_Ειδική Αγωγή Κενά για Συμπληρωματικές Τοποθετήσεις Δήλωση προτιμήσεων για συμπληρωματική τοποθέτηση (doc) Δήλωση προτιμήσεων για συμπληρωματική […]

Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

Διευκρινήσεις: στη δήλωση τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης μπορούν να αναγραφούν μέχρι 20 σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/1997 Πέραν των οργανικών κενών  που αναφέρονται […]