Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι με την πράξη 11/26-05-2023 του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας από […]

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2023_05_23-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας 2023_05_23-Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023 2023_05_23-Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023 Δήλωση κρίσης υπεράριθμου […]

Ανακοίνωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων και πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σε Σχολικές Μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα

7 Απριλίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως δ) της […]

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 05/10-03-2023

10 Μαρτίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ – […]