Ανακοίνωση υπεράριθμων και άρση υπεραριθμίας

2021_05_14-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2021_05_10_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021 2021_05_10_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021 Δήλωση προτιμήσεων (doc) Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2021_05_10-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας 2021_05_10_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021 2021_05_10_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021 Δήλωση κρίσης υπεραριθμίας […]

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19)

10 Φεβρουαρίου 2021 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας που προσλήφθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19) [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)], […]