Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, προσωρινή τοποθέτηση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

19 Αυγούστου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2019-08-19-Ανακοίνωση για πτ, συμπλήρωση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 2019-08-19-Λειτουργικά κενά Δήλωση προτιμήσεων (pdf) Δήλωση προτιμήσεων (.doc)

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

19 Αυγούστου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και οι οποίοι  υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν […]

Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

25 Ιουλίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν υπεράριθμοι […]

Απόφαση Διευθυντή για τοποθέτηση εκπαιδευτικών χωρίς προσωρινή τοποθέτηση

26 Ιουνίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Οι αναφερόμενοι στην συνημμένη απόφαση εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης στις 28/06/2019 2019-06-26-Απόφαση Δντη για τοποθέτηση απο μετάθεση

1 2 3 41