Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών πράξη 4 /30-1-2020

31 Ιανουαρίου 2020 Σταύρος Χαραλαμπίδης 0

Για να δείτε την απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής παιδείας ΠΔΕ 9Υ9346ΜΤΛΗ-ΛΑΘ Για να δείτε την απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής παιδείας τακτικού προϋπολογισμού Ψ12Ζ46ΜΤΛΗ-ΖΕ4 Για να […]

1 2 3 44