Χωρίς εικόνα

Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

21 Ιανουαρίου 2011 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης  βασικών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, έχουν αποσταλεί στις […]