Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης  βασικών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, έχουν αποσταλεί στις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών έχει αναρτηθεί κατάλογος αναζήτησης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στη θέση «Νέα-Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα www.eye-ypepth.gr/epimorfosi

Στον εν λόγω κατάλογο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του, την περιοχή στην οποία έχει αποσταλεί η Βεβαίωση Πιστοποίησής του.

Περισσότερα στοιχεία στο επισυναπτόμενο έγγραφο.