ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην 2ΓΕ/2023 Προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού να ελέγξουν τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς φακέλους τους για τυχόν λάθη και παραλείψεις […]

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 05/10-03-2023

10 Μαρτίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ – […]

Ανακοίνωση από τον ΟΠΣΥΔ για την επικαιροποίηση των Φακέλων

7 Μαρτίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Πηγή: https://opsyd.sch.gr/  Στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η σχετική προθεσμία ορίζεται: […]

Τοποθετήσεις αναπληρωτών

24 Φεβρουαρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

24-02-2023 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ 24-02-2023_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ 24-02-2023 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΞΕΙΔ 24-02-2023 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛ