Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 46/22-09-2022

23 Σεπτεμβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 45/19-09-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

19 Σεπτεμβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 45 – 19-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 45- 19-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 45 – 19-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

5 Σεπτεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

6ΘΟΕ46ΜΤΛΗ-ΦΔΨ 05-09-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ 6Ψ4Ψ46ΜΤΛΗ-32Γ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ (ΕΞΑΤ) 9ΠΜ946ΜΤΛΗ-ΙΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ 62ΓΚ46ΜΤΛΗ-Λ5Α ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ (ΕΞΑΤ) Ψ4ΚΜ46ΜΤΛΗ-ΦΦ0 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΜΟΥΣ Ω2Γ046ΜΤΛΗ-8ΓΔ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ. ΩΤΑΗ46ΜΤΛΗ-4ΗΘ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ.