Πίνακας Αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης 2022_2023

20 Ιανουαρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε τον πίνακα μορίων των αιτούντων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης. Ενστάσεις επί των μορίων, μπορούν να υποβληθούν από Δευτέρα  23/1/2023 μέχρι και Παρασκευή 27/1/2023 στο […]

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

28 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16: 00. Κατεβάστε το έγγραφο της τροποποίησης της πρόσκλησης: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0   Σημαντική παρατήρηση: Όσοι των υποψηφίων […]

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 10206/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΔ46ΜΤΛΗ-7ΚΧ) προκήρυξης – πρόσκλησης με θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

28 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

90Ω546ΜΤΛΗ-0ΔΚ Τροποποίηση Προκήρυξης – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διευθυντές   Σημαντική παρατήρηση: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή […]

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου 2022 A

22 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Η  Δ/νση    Δ.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 2022 A, μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά  από τη Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ανεξαρτησίας 146Α & […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ηπείρου

16 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ_Ω2ΟΣ46ΜΤΛΗ-ΖΦΨ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023

14 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, και βάσει της […]

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

14 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί με την αριθ. 154852/Ε4/14-12-2022 (ΑΔΑ: […]