Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19)

10 Φεβρουαρίου 2021 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας που προσλήφθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19) [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)], […]