Πρόσκληση εκπαιδευτικών Β’βάθμιας εκπαίδευση κλάδων ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 και ΤΕ02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ

9 Απριλίου 2024 Δημήτρης Σκούρτης 0

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ 78)  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80), ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ –ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΕ […]

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

9 Απριλίου 2024 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι μέχρι και την Παρασκευή 12/04/2024 α) μέσω […]

Τελικοί πίνακες για Αιτήσεις Βελτίωσης- Οριστικής τοποθέτησης μετά από ενστάσεις

6 Μαρτίου 2024 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε τον πίνακα μορίων των αιτούντων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά από τις ενστάσεις. Δείτε τον πίνακα Πίνακας Αιτήσεων Βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά από […]