Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

2023-11-15- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ψ2ΡΚ46ΝΚΠΔ-463

Πρόεδρος του Συμβουλίου την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Καμπέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του 1ου Γ/σίου Ιωαννίνων και Διευθυντή του 9ου Γ/σίου Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Ζιώγα Στυλιανή του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του ΓΕΛ
Ανατολής Ιωαννίνων και Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 2ου Γ/σίου Ανατολής και Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Λιόλιο Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του Γ/σίου με ΛΤ Ζίτσας και Διευθυντή του Γ/σίου Κατσικά.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Ζέρβα Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ011 του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, Διευθυντή του Γ/σίου Ζίτσας με Λ.Τ., με αναπληρωτή του τον κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 8 ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καλαμπόκη Χρήστο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81 του 3ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Γεωργάκη Χαρά του Βασιλείου, αιρετό μέλος του Συμβουλίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Στις περιπτώσεις που στο ΠΥΣΔΕ συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» (κιν.: 6944647029 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819), με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819).

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν. 6944643834), με αναπληρωτή του τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου», (κιν. 6948804180)

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Βασιλείου Ελένη του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.