Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Τσερόλας του Νικολάου, εκπ/κός κλ. ΠΕ83, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Νικόλαο Βράνο του Σπυρίδωνος, εκπ/κό κλ. ΠΕ06,  Διευθυντή του 8ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων και αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Καμπέρης, εκπ/κός κλ. ΠΕ11, Διευθυντής του 10ου Γ/σιου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Φίλιππο Λαζάκη, εκπ/κό κλ. ΠΕ02, Διευθυντής του 5ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος: Σταματούλα Λογοθέτη,  εκπ/κός κλ. ΠΕ 02, Διευθύντρια του Γυμνασίου Σταυρακίου, με αναπληρώτριά της την κα. Θεοδώρου Ελένη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Δολιανών.

Τακτικό μέλος: Αικατερίνη Νασίκα, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.01, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Πεδινής, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, εκπ/κό κλ. ΠΕ02, Διευθυντή του 7ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Τακτικό αιρετό μέλος: Σεβαστή Ντάφλου, εκπ/κός κλ. ΠΕ83, Διευθύντρια του ΕΠΑ.Λ. Μετσόβου, με αναπληρωτή τον κ. Θωμά Βούρβο, εκπ/κό κλ. ΠΕ11, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741), με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Σκούρτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651054412)