Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ΨΓΤΘ46ΜΤΛΗ-ΥΘ7

Πρόεδρος: Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Καμπέρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του 10ου Γ/σίου Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Καρβούνη Γεωργία του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικό κλάδουΠΕ03 του 4ου ΓΕΛ Ιωαννίνων και Διευθύντρια του ΓΕΛ Δολιανών

Τακτικό μέλος: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 2ου Γ/σίου Ανατολής και Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Λιόλιο Ιωάννη του Αποστόλη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του Γ/σίου με ΛΤ Ζίτσας και Διευθυντή του Γ/σίου Κατσικά.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου:  Ζέρβας Ευάγγελος του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ011 του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, Διευθυντής του Γ/σίου Ζίτσας με Λ.Τ., με αναπληρωτή του τον κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου: Μεγήρ Μάρκος του Σαμουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, με θητεία στο 1ο Ε.Κ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Γεωργάκη Χαρά του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741), με αναπληρώτριά του την κ. Ζέκα Πάσχου Στυλιανή του Ιωάννη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.