Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος: Ευάγγελος Κωσταδήμας, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον κ. Αλέξανδρο Τσερόλα, εκπ/κό κλ. ΠΕ83, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Λαζάκης, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, Διευθυντής του 5ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Καμπέρη, εκπ/κό κλ. ΠΕ11, Διευθυντή του 10ου Γ/σιου Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος: Λογοθέτη Σταματούλα, εκπ/κό κλ. ΠΕ 02, Διευθύντρια του Γυμνασίου Σταυρακίου, με αναπληρώτριά της την κα. Θεοδώρου Ελένη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Δολιανών.

Τακτικό αιρετό μέλος: Ευάγγελος Ζέρβας, εκπ/κός κλ. ΠΕ11, του 2ου Λυκείου Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κα. Σταμάτη Ελένη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 4ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος: Σιχλιμίρης Βασίλειος, εκπ/κός κλ. ΠΕ01, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Κόνιτσας, με αναπληρωτή του τον κ. Μιχάλη Στέφανο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, με οργανική θέση στο 3ο Γ/σιο Ιωαννίνων.

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741), με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Σκούρτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651054412)