Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος: Ευάγγελος Κωσταδήμας, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Τσερόλα, κλ. ΠΕ83, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Λαζάκης, κλ. ΠΕ02, Διευθυντής του 5ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καμπέρη, κλ. ΠΕ11, Διευθυντή του 10ου Γ/σιου Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος: Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτρια την Σταματούλα Λογοθέτη, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του Γ/σιου Σταυρακίου

Τακτικό αιρετό μέλος: Ευάγγελος Ζέρβας, κλ. ΠΕ11, του 2ου Λυκείου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σιχλιμίρη, κλ. ΠΕ01, του ΓΕ.Λ. Κόνιτσας

Τακτικό αιρετό μέλος: Μιχαήλ Στράτος, κλ. ΠΕ02, του 7ου Γ/σιου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ντοβώνη, κλ. ΠΕ86, του 9ου ΓΕ.Λ. Καρδαμιτσίων

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Σκούρτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651054412)