Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Τσερόλας, κλ. ΠΕ83, Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παπαφώτη, κλ. ΠΕ04.02, Διευθυντή του 2ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Χρήστος Καρατζένης, κλ. ΠΕ06, Διευθυντής του 1ου Γ/σιου Ανατολής, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Νασίκα, κλ. ΠΕ04.01, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Πεδινής

Τακτικό μέλος: Ελένη Θεοδώρου, κλ. ΠΕ05, του Γ/σιου Δολιανών, με αναπληρώτρια την Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος: Ευάγγελος Ζέρβας, κλ. ΠΕ11, του 2ου Λυκείου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κωσταδήμα, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντή του 7ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων

Τακτικό αιρετό μέλος: Μιχαήλ Στράτος, κλ. ΠΕ02, του 7ου Γ/σιου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ντοβώνη, κλ. ΠΕ86, του 9ου ΓΕ.Λ. Καρδαμιτσίων

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Σκούρτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651054412)