Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

2022-08-02 – Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόεδρος: Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Καμπέρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του 10ου Γ/σίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λαζάκη Φίλιππο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος: Λιόλιος Ιωάννης του Αποστόλου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του Γ/σίου Κατσικά, με αναπληρώτριά του την κ. Θεοδώρου Ελένη του Σάββα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Δολιανών.

Τακτικό μέλος: Νασίκα Αικατερίνη του Νικολάου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθύντρια του ΓΕΛ Πεδινής, με αναπληρωτή της τον κ. Παπαϊωάννου Νικόλαο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του 7ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος: Ντάφλου Σεβαστή του Νικολάου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ83, Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Μετσόβου, με αναπληρωτή της τον κ. Βούρβο Θωμά του Δημητρίου, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741), με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Σκούρτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651054412)