Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος: Μιχάλης Ράπτης, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Τσερόλα, κλ. ΠΕ83, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Κωνσταντίνου, κλ. ΠΕ19, Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Πεδινής Ιωαννίνων με αναπληρώτρια την Ελένη Θεοδώρου, κλ. ΠΕ05, Διευθύντρια του Γ/σιου Δολιανών.

Τακτικό μέλος: Λαμπρινή Νάτσικα, κλ. ΠΕ04.01, του 1ου Γ/σιου Ανατολής με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αγγέλη, κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος: Ευάγγελος Ζέρβας, κλ. ΠΕ11, του 2ου Λυκείου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σιχλιμίρη, κλ. ΠΕ01, Διευθυντή του Γ/σιου Βροσίνας

Τακτικό αιρετό μέλος: Μιχαήλ Στράτος, κλ. ΠΕ02, του 7ου Γ/σιου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ντοβώνη, κλ. ΠΕ19, του 9ου ΓΕ.Λ. Καρδαμιτσίων  Ιωαννίνων

Γραμματέας Συμβουλίου:  Κωνσταντίνος Κύρκος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651035741) με αναπληρωτή τον Δημήτριο Σκούρτη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ.Ε. Ιωαννίνων (τηλ: 2651054412)