Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

2022-05-12_Ανακοίνωση τοποθετήσεων και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων 2022_05_12_Κενά για Συμπληρωματικές 2022_05_12_Ειδική Αγωγή Κενά 2022 για Συμπληρωματικές Δήλωση προτιμήσεων (pdf) Δήλωση προτιμήσεων (.doc)

Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

29 Απριλίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

* Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως 20 σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα αν υπάρχει κενό σε αυτές, διότι […]

Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και υποβολή αιτήσεων για άρση υπεραριθμίας

19 Απριλίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2022_04_19-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση στο ορθό) 2022_04_19_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 2022_04_19_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 Δήλωση προτιμήσεων (.doc) […]