Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

21 Σεπτεμβρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Προκήρυξη Υποδιευθυντων και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ ΔΔΕ Ιωαννίνων 2023 Αίτηση_Υποδιευθυντών_Υ.π.Τομέων_Ε.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ Ν. 4823-2021 Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 27/14-09-2023

15 Σεπτεμβρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 27 – 14-09-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 27 – 14-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 27 – 14-09-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ