Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 05/10-03-2023

10 Μαρτίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ – […]

Ανακοίνωση διορθωμένου προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών

Ανακοινώνεται το διορθωμένο πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων που αφορά την αλλαγή της ημερομηνίας και […]

Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

21 Φεβρουαρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’),  τον προσωρινό ενιαίο πίνακα με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια […]

Τελικός πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

24 Ιανουαρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.351.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης […]

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών- ΠΡΑΞΗ01/19-01-2023 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων – Ανακοινοποίηση

20 Ιανουαρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 01- 19-01-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 01 – 19-01-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 01 – 19-01-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

Πίνακας Αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης 2022_2023

20 Ιανουαρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε τον πίνακα μορίων των αιτούντων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης. Ενστάσεις επί των μορίων, μπορούν να υποβληθούν από Δευτέρα  23/1/2023 μέχρι και Παρασκευή 27/1/2023 στο […]