Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 49/07-10-2022

7 Οκτωβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 49- 07-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 49 […]