Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 1ου Ε.Κ. Ιωαννίνων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

26 Σεπτεμβρίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2019-09-26-Προκήρυξη Υπευθύνου Τομέα 1ο ΕΚ Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Ιωαννίνων Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

26 Σεπτεμβρίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Προκήρυξη Δντη Πρότυπο Γσιο – ορθή επανάληψη ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 4547-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΝΤΩΝ &ΥΠΟΔΝΤΩΝ ΦΕΚ 4424 τ. Β 05-10-2018

1 2 3 54