Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς

7 Ιανουαρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2022-01-07-Πρόσκληση εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων Δήλωση προτιμήσεων (pdf) Δήλωση προτιμήσεων (doc) Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης […]