Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι με την πράξη 11/26-05-2023 του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας από […]

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2023_05_23-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας 2023_05_23-Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023 2023_05_23-Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023 Δήλωση κρίσης υπεράριθμου […]

Ενημέρωση Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

12 Απριλίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση […]

Ανακοίνωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων και πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σε Σχολικές Μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα

7 Απριλίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως δ) της […]

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟY

7 Απριλίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Προσκαλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες […]

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

17 Μαρτίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με […]

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 05/10-03-2023

10 Μαρτίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ ΠΡΑΞΗ 05 – 10-03-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ – […]

Ανακοίνωση διορθωμένου προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών

Ανακοινώνεται το διορθωμένο πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων που αφορά την αλλαγή της ημερομηνίας και […]