Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2 Απριλίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα μορίων υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων και πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

28 Φεβρουαρίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2019-02-28-Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα και πρόγραμμα συνεντεύξεων 2019-02-28-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1 2 3 104