Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

2024-05-14_Ανακοίνωση τοποθετήσεων και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων 2024_05_14-Κενά για Συμπληρωματικές 2024 2024_05_14-Ειδική Αγωγή Κενά 2024 για Συμπληρωματικές Δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση (pdf) Δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση […]

Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

23 Απριλίου 2024 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, όσοι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν […]