Υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων, βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

16 Οκτωβρίου 2023 Μαργαρίτης Παππάς 0

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας […]

Πίνακας Μορίων αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης για ΕΕΠ και ΕΒΠ

13 Απριλίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε τον πίνακα μορίων για Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση για ΕΕΠ και ΕΒΠ, στον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ενστάσεις μέχρι και 24/4/2023 αποστέλλοντας […]

Πίνακας Αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης 2022_2023

20 Ιανουαρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε τον πίνακα μορίων των αιτούντων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης. Ενστάσεις επί των μορίων, μπορούν να υποβληθούν από Δευτέρα  23/1/2023 μέχρι και Παρασκευή 27/1/2023 στο […]

Υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων, βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

14 Οκτωβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας […]