Μόρια σχολείων

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ Μόρια
1 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
2 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
3 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
4 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
5 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
6 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
7 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1
8 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
9 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
10 2ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) 1
11 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΟς ΣΧΟΛΗ 1
12 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
13 3ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
14 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1
15 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
16 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
17 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
18 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
19 6ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
20 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
21 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
22 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
23 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
24 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ 5
26 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
27 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 5
28 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΩΠΙΟΣ 2
29 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
30 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ 2
31 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 8
32 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 9
33 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ 2
34 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1
35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΣΙΝΑΣ 6
36 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 8
37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 5
38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2
39 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΙΤΣΑΣ 4
40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ 2
41 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 8
42 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 3
43 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 3
44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΡΥΩΝ 3
45 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 9
46 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ 4
47 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 3
48 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 5
49 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ 2
50 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
51 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 10
52 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 9
53 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2
54 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 8
55 ΕΕΕΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
56 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
57 ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
58 ΕΠΑΛ ΒΡΟΣΙΝΑΣ 6
59 ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 8
60 ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 9
61 ΕΣΠΕΡ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
62 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
63 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
64 ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ 1