Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Πράξη 33/27-10-2023 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

27 Οκτωβρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 33 – 27-10-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 33 – 27-10-2023_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 33 – 27-10-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ