Πρόσληψη εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας

26 Ιανουαρίου 2021 Μαργαρίτης Παππάς 0

Παρακαλούνται οι επιλεχθέντες (γκρι επισήμανση στον πίνακα) εκπαιδευτικοί να αποστείλουν συμπληρωμένο το δελτίο απογραφής έως την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ […]

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021

21 Ιανουαρίου 2021 Μαργαρίτης Παππάς 0

Υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου […]