Καταστάσεις εκπαιδευτικών πιστοποιημένων στις ΤΠΕ

Σας κοινοποιούμε πίνακα με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που έχουν πιστοποιηθεί στις Τ.Π.Ε., προκειμένου οι εν λόγω εκπ/κοί να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης (Ανεξαρτησίας 146 – Γραφείο 2 κ. Ελπινίκη Μπάρκα).