Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου EduTubePlus

Το Συνέδριο έχει τίτλο «On the effective use of video in education: Online Video Repositories & Services and the underlying pedagogy» και συνδιοργανώνεται από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του έργου EduTubePlus που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Πρόγραμμα eContentPlus.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 3 & 4 Φεβρουαρίου 2011, στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αμφιθέατρο: ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
Περισσότερα στοιχεία: http://www.edutubeplus.info/conference