Εορτασμός Τριών Ιεραρχών

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8077/Γ2/21-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, ο εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί τις δύο πρώτες ώρες της Παρασκευής 28-01-2011. Μετά το πέρας του εορτασμού θα συνεχιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Αντίστοιχα, ο εορτασμός για τα απογευματινά και τα εσπερινά σχολεία μπορεί να πραγματοποιηθεί τις δύο τελευταίες ώρες της ίδιας ημέρας, ενώ τις προηγούμενες, το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξάγεται κανονικά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.