Επανέκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Ά επίπεδο – ΕΡΓΟ ΙΙ

Από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. εστάλη στην υπηρεσία μας το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα:

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6204/24-9-2010 έγγραφο Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης απεστάλησαν οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (Ά επίπεδο – ΕΡΓΟ ΙΙ), στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις εξής περιόδους:

  • § 1η Περίοδος Πιστοποίησης από 27-1-2007 μέχρι 31-3-2007
  • § 2η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-6-2007 μέχρι 15-7-2007
  • § 3η Περίοδος Πιστοποίησης από 15-2-2008 μέχρι 18-4-2008
  • § 4η Περίοδος Πιστοποίησης από 12-5-2008 μέχρι 20-7-2008
  • § 5η Περίοδος Πιστοποίησης από 18-8-2008 μέχρι 31-10-2008

Όσον αφορά στη διαδικασία επανέκδοσης Βεβαιώσεων Πιστοποίησης σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης προβλημάτων σχετικά με τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για την οποία είχε δοθεί προθεσμία αρχικά έως τις 30/11/2010 (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 6210/24-9-2010), στη συνέχεια ως τις 28/2/2011 (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα: «2η Ανακοίνωση για τη διάθεση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης») και τέλος ως τις 11/3/2011 (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα: «Προβλήματα με Βεβαιώσεις Πιστοποίησης (Ά επίπεδο – ΕΡΓΟ ΙΙ»)).
Έχει προωθηθεί η επανέκδοση όσων από τις παραπάνω περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία και δικαιολογημένη.
Παράλληλα παρατηρήθηκε το φαινόμενο μη ανεύρεσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης από τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς εξαιτίας της αναζήτησής τους σε λάθος Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων υπενθυμίζουμε ότι έχει αναρτηθεί κατάλογος αναζήτησης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στη θέση «Νέα-Ανακοινώσεις» στην ιστοσελίδα:
www.eye.minedu.gov.gr/epimorfosi/
Στον εν λόγω κατάλογο ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του, την περιοχή στην οποία έχει αποσταλεί η Βεβαίωση Πιστοποίησής του.
Τέλος, για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στο εξής για υπηρεσιακούς λόγους, σας γνωστοποιούμε πως με το υπ’ αρ. πρωτ. 6223/11-4-2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας με τίτλο «Ενημέρωση για πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς στις ΤΠΕ επιπέδου 1 και 2» έχουν αποσταλεί προς τη Γενική Δ/νση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. οι «Κατάλογοι Πιστοποιημένων Α Επιπέδου – Έργο ΙΙ» της εν λόγω Πράξης.