Βιβλία ΕΠΑΛ

Δείτε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων – βιβλίων για τα βιβλία που θα διανεμηθούν σε όλες τις τάξεις των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Ημερήσια ΕΠΑΛ
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη

Εσπερινά ΕΠΑΛ
Όλων των τάξεων