Έντυπα Αιτήσεων

Αίτηση ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (.docx)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (.pdf)

 

Αιτήσεις αδειών ΜΟΝΙΜΩΝ εκπαιδευτικών

Αίτηση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ άδειας – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ άδειας – ΜΟΝΙΜΟΙ   &   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ άδεια

 

Αίτηση άδειας ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΓΑΜΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας για ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας για ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας για ΝΟΣΗΜΑ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

 

Αίτηση άδειας για ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

 

Αίτηση άδειας ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΚΥΗΣΗΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΛΟΧΕΙΑΣ – ΜΟΝΙΜΟΙ

 

Αίτηση άδειας 9 ΜΗΝΩΝ για ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΜΟΝΙΜΟΙ

 

Αίτηση άδειας ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ έως 1 ΜΗΝΑ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ έως 5 ΕΤΗ – ΜΟΝΙΜΟΙ

Αίτηση άδειας ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ για ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ έως 8 ετών – ΜΟΝΙΜΟΙ

 

Αιτήσεις αδειών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ εκπαιδευτικών

Αίτηση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ άδειας – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ άδειας – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ άδειας – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ άδειας – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΓΑΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΓΑΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας για ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας για ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας για ΝΟΣΗΜΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας για ΝΟΣΗΜΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας λόγω ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας λόγω ΘΑΝΑΤΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας για ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας για ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας για ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας για ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΚΥΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΚΥΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας ΛΟΧΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας ΛΟΧΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση άδειας 3,5 ΜΗΝΩΝ για ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση άδειας 3,5 ΜΗΝΩΝ για ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση για χρήση ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση για χρήση ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ

 

Αίτηση ΓΟΝΙΚΗΣ άδειας για ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ έως 8 ετών – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ τακτικού & ΠΔΕ

Αίτηση ΓΟΝΙΚΗΣ άδειας για ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ έως 8 ετών – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ