Έντυπα Αιτήσεων

Για το άνοιγμα των αρχείων .docx αν χρησιμοποιείται το Chrome δεξι κλικ και άνοιγμα σε νέα καρτελα

ή αποθήκευση συνδέσμου ως, με το Mozila κανονικά με κλικ πάνω στο σύνδεσμο.

Γενική Αίτηση Εκπαιδευτικού

Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (docx) 

Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (pdf)

Αίτηση Κανονικής Άδειας:  Μονίμων   – Αναπληρωτών

Αίτηση για Αναρρωτικής  Άδειας : ΜονίμωνΑναπληρωτών και Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση για Άδεια Ασθενείας Τέκνων Μονίμων Εκπαιδευτικών: ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

Αίτηση Άδειας μητρότητας :

Α) Κύησης:  Μονίμων– Αναπληρωτών

Β) Λοχείας:  ΜΟΝΙΜΩΝ– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αίτηση Άδειας Ανατροφής (επιλογή και κοινή υπεύθυνη δήλωση)

και κοινή υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση Άδειας Παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων

Αίτηση Άδειας  για Επιστημονικούς ή Επιμορφωτικούς λόγους

Αίτηση  Άδειας  Εξετάσεων

Αίτηση Συνδικαλιστικής Άδειας

Αίτηση Αθλητικής Άδειας

Αίτηση  Ειδικής  Άδειας:

Αίτηση Άδειας Άνευ Αποδοχών