Φροντιστήρια – ΚΞΓ

ΦΕΚ 3369/τΒ

Για την Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας:

  1. Αίτηση Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας
  2. Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος για Αναγγελία

Για την Ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία

  1. Αίτηση Ανανέωσης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας
  2. Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος για ανανέωση

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά με αποστολή email στο mail@dide.ioa.sch.gr