Οικονομικά Θέματα

Ενημερωτικό Σημείωμα Μισθοδοσίας με κωδικούς Taxisnet

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Νέο Ημερολόγιο Κίνησης για Οδοιπορικά

Συγκεντρωτική Κατάσταση Οδοιπορικών

Συγκεντρωτική Κατάσταση Οδοιπορικών με Διόδια

Υπεύθυνη Δήλωση για οδοιπορικά

Οδηγίες για δημιουργία αρχείου ΕΑΠ 2018

Οδηγίες εφαρμογής«Δ.Ε.Υ.Χ.Α.»