Χωρίς εικόνα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

23 Οκτωβρίου 2015 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Πίνακας προκηρυσσόμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. καθώς και […]