Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα μορίων υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων και πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

28 Φεβρουαρίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2019-02-28-Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα και πρόγραμμα συνεντεύξεων 2019-02-28-ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ