Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων για την κενή θέση Δ/ντή του Πρότυπου Γ/σιου Ζωσιμαίας Σχολής

24 Οκτωβρίου 2019 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2019-10-24-Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα 2019-10-24-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1 2 3