ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι νέοι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (όσοι κάνουν αίτηση για πρώτη φορά) καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση από το 2012 και εξής μπορούν να αποστείλουν κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στο mail: anaplirotes@dide.ioa.sch.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα ή την επικαιροποίηση του ατομικού τους φακέλου.  Εναλλακτικά να προσέρχονται στην ΔΔΕ Ιωαννίνων από Τρίτη 21-6-2016 και ώρες 09:00 με 13:00.