ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου πρέπει να γίνει από 8-9-2016 έως 15-9-2016.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2016-1

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2016-1