ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

13

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

00

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3 1

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6o G

7ο, 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7o,9o,1o

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

0 1 3 4 5

 ΠΡΩΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ

0

7ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

0

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

7

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

0