Περί Χρήστος Καρατζένης 744 Άρθρα
Εκδρομές Μετακινήσεις – Συντήρηση κτιρίου ΔΔΕ – Προμήθεια γραφικής ύλης, εξοπλισμού και αναλώσιμων ΔΔΕ – Σχολικές επιτροπές – Φροντιστήρια- Ξενόγλωσσα Βιβλία