Επιμορφωτική συνάντηση καθηγητών ΠΕ04

Την Πέμπτη 1/3/2018  διοργανώνουμε στο ΕΚΦΕ επιμορφωτική συνάντηση για καθηγητές ΠΕ04.

Το θέμα θα είναι η πειραματική επιβεβαίωση του νόμου του Ωμ καθώς και οι βασικές συνδεσμολογίες αντιστατών και ο προσδιορισμός της ισοδύναμης αντίστασης. Η συνάντηση είναι χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών τις ώρες 12:45 και, για όσους δεν προφταίνουν αυτή την ώρα, 18:00.