Πείραμα Ερατοσθένη

Όπως κάθε χρόνο θα διοργανωθεί και φέτος το πείραμα Ερατοσθένης για τον προσδιορισμό της ακτίνας της γης. Το πείραμα αυτό θα γίνει σε Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια την εαρινή Ισημερία (20 Μαρτίου) και μπορεί, φυσικά, να συμμετάσχει και το σχολείο σας. Για την αίτηση συμμετοχής, καθώς και για άλλες πληροφορίες σχετικά με το πείραμα, μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://tinanantsou.blogspot.gr/2018/02/2018.html

Παρακαλώ να ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας.