ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεκέμβριος 2018 ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ

Για να δείτε τα στοιχεία της ΔΔΕ Ιωαννίνων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ιωαννίνων_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Για να δείτε τα στοιχεία του ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018