Φροντιστήρια

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1) ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ,

2)ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ,

3)ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ξ.Γ,

4)ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ξ.Γ,

5) ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ξ.Γ,

6)ΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ,Κ.Ξ.Γ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ 01/05/2013 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο Ε.Ο.Π.Ε.Π.( http://www.eoppep.gr)