Τελικός πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

24 Ιανουαρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.351.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης […]

Πίνακας Αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης 2022_2023

20 Ιανουαρίου 2023 Δημήτρης Σκούρτης 0

Αναρτούμε τον πίνακα μορίων των αιτούντων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης. Ενστάσεις επί των μορίων, μπορούν να υποβληθούν από Δευτέρα  23/1/2023 μέχρι και Παρασκευή 27/1/2023 στο […]

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

17 Ιανουαρίου 2023 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’),  τον πίνακα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να […]

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 10206/08-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΔ46ΜΤΛΗ-7ΚΧ) προκήρυξης – πρόσκλησης με θέμα: «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

28 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

90Ω546ΜΤΛΗ-0ΔΚ Τροποποίηση Προκήρυξης – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διευθυντές   Σημαντική παρατήρηση: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή […]

Η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

5 Δεκεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Πηγή:www.minedu.gov.gr Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών για τις Σχολικές Μονάδες, […]

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023

29 Νοεμβρίου 2022 Δημήτρης Σκούρτης 0

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων […]