Χωρίς εικόνα

Άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να κάνουν αίτηση τοποθέτησης λόγω υπεραριθμίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την Παρασκευή, 14/5/2010, μέχρι και  την Τρίτη, 25/5/2010 και […]

Χωρίς εικόνα

Άρση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών – Πίνακες Κενών και Πλεονασμάτων – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων στις 13/5/2010 σας ανακοινοποιούμε στο ορθό τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικού έτους 2009-2010 για ενημέρωσή […]