Άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να κάνουν αίτηση τοποθέτησης λόγω υπεραριθμίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την Παρασκευή, 14/5/2010, μέχρι και  την Τρίτη, 25/5/2010 και ώρα 13.00, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

Δείτε τους ονομαστικούς πίνακες υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Δήλωση προτιμήσεων για υπεράριθμους