Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

9 Απριλίου 2024 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι μέχρι και την Παρασκευή 12/04/2024 α) μέσω […]

Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι με την πράξη 11/26-05-2023 του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας από […]

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2023_05_23-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας 2023_05_23-Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023 2023_05_23-Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023 Δήλωση κρίσης υπεράριθμου […]

Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και υποβολή αιτήσεων για άρση υπεραριθμίας

19 Απριλίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2022_04_19-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Ανακοινοποίηση στο ορθό) 2022_04_19_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 2022_04_19_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 Δήλωση προτιμήσεων (.doc) […]

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

13 Απριλίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

2022_04_13-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας 2022_04_13_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 2022_04_13_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2022 Δήλωση κρίσης υπεραριθμίας […]

Ανακοίνωση υπεράριθμων και άρση υπεραριθμίας

2021_05_14-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2021_05_10_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021 2021_05_10_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021 Δήλωση προτιμήσεων (doc) Δήλωση προτιμήσεων (pdf)