Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2023_05_23-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας

2023_05_23-Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023

2023_05_23-Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023

Δήλωση κρίσης υπεράριθμου εκπαιδευτικού (pdf)

Δήλωση κρίσης υπεράριθμου εκπαιδευτικού (docx)