ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην 2ΓΕ/2023 Προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού να ελέγξουν τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς φακέλους τους για τυχόν λάθη και παραλείψεις και εφόσον εντοπίσουν κάτι να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με e-mail στο τμήμα αναπληρωτών, Βίκη Χατζή 26510-54419.

20230523 56961_ΓΔ5 Προεπισκόπηση των ηλεκτρονικών φακέλων_signed