Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και άρση υπεραριθμίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι με την πράξη 11/26-05-2023 του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας από το Σάββατο 27/05/2023 έως και την Πέμπτη 01/06/2023:

α) είτε μέσω της «Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων Εκπαιδευτικών» της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dide.ioa.sch.gr/pysdeapp/ (επιλογή ΑΙΤΗΣΕΙΣ -> ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

β) είτε με τη συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης-δήλωσης και την αποστολή της με e-mail στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pysde@dide.ioa.sch.gr

2023_05_27-Ανακοίνωση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2023_05_23-Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2023

Αίτηση – δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας (.doc)

Αίτηση – δήλωση προτιμήσεων για άρση υπεραριθμίας (.pdf)